تاثیر رسانه های اجتماعی و اینترنت بر مغز انسان

This text will be replaced with a player.
اینکه آدمی اپدیت و به روز باشید ، که از تازه های تکنولوژی باخبر است ، نکته ی مثبتی است وهوشمندی شما را می رساند. اما استفاده ی بیش از حد از هر وسیله ای، می تواند فناوری را به ابزاری مخرب تبدیل کند. شبکه های اجتماعی با اینکه عمر کمی دارند ، جایگاه خاصی در بین مردم پیدا کرده اند و اکثر مردم جامعه این شبکه ها را به رسمیت شناخته و به عنوان بهترین فضای روابط اجتماعی از آن حرف می زنند. مسلماً مزایای شبکه های اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت . اما هدف ما در این ویدیو آشنایی و شناساندن پیامدها و آثار مخرب این مسنجر هاست. با توجه به نقش پررنگ شبکه های اجتماعی در زندگی مردم ، نمی توان آنها را نادیده گرفت . این شبکه ها بر روی ابعاد متفاوت فردی و اجتماعی تاثیر میگذارند و با توجه به روندی که در پیش گرفته اند ، در آینده تاثیر بیشتر و مهم تری در زندگیمان خواهند داشت . برای آشنایی با تاثیرات مخرب این شبکه ها ، حتما این ویدیو را ببینید.